Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Grote Kolksluis Zwartsluis blijft beschikbaar voor recreatievaart

Grote Kolksluis Zwartsluis blijft beschikbaar voor recreatievaart

RSS

De vaarroute door de Grote Kolksluis in Zwartsluis blijft beschikbaar voor recreatievaart. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente Zwartewaterland en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft aangegeven het bedienen van de beweegbare bruggen vanuit veiligheids- en kostenoverwegingen niet langer te faciliteren. Over het bedienbaar houden van de bruggen bij evenementen gaan de gemeente en Rijkswaterstaat op korte termijn met een aantal initiatiefnemers in gesprek.

De Grote Kolksluis is een primaire waterkering die bij Zwartsluis het Zwarte Water met het Meppelerdiep verbindt. Vanaf 2001 wordt de sluis niet meer ingezet om te schutten.  Sinds vorig jaar worden de bruggen niet meer geopend bij jaarlijks evenementen in Zwartsluis.
De Grote Kolksluis is tijdens het stormseizoen gesloten en bij gunstige waterstanden staan de sluisdeuren openstaan. Hierdoor kan recreatievaart gebruik blijven maken van de sluis.

Bedienbaar houden van de brug bij evenementen onderwerp van gesprek

Rijkswaterstaat onderhoudt de Grote Kolksluis om de primaire functie van waterkering te borgen en heeft vanuit veiligheids- en kostenoverwegingen besloten het bedienen van de bruggen niet langer te faciliteren. Met de aanleg van de Meppelerdiepsluis is een nieuwe vaarroute ontstaan die het hele jaar door bruikbaar is en daardoor is een deel van de functie van Grote Kolksluis vervallen. Een aantal partijen uit Zwartsluis heeft ideeën over het incidenteel (bij evenementen) openen van de bruggen. Rijkswaterstaat en de gemeente gaan op korte termijn met betrokkenen om tafel.

Hasselt, 6 april 2019