Home > Inwoners > Informatie gemeente > Nieuws en persberichten > Grof tuinafval gratis inleveren op zaterdag 14 april

Grof tuinafval gratis inleveren op zaterdag 14 april

RSS
Dit item is verlopen op 15-04-2018.

Op zaterdag 14 april 2018 kunnen de inwoners van de gemeente Zwartewaterland grof tuinafval gratis inleveren. Dit kan bij de Firma Wolfshagen in Hasselt en bij ROVA Zwolle. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

Inleverlocaties

Firma Wolfshagen
Wolfshagenweg 2A Hasselt
Zaterdag 14 april: 08:00 - 12.00 uur

Milieubrengstation ROVA Zwolle
Rijnlandstraat 2, Zwolle
Zaterdag 14 april: 09.00 - 17.00 uur

Voorwaarden

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die men brengt. De service is alleen voor particulieren en u moet zich ook kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Zwartewaterland.

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Hasselt, 3 april 2018