Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Grof tuinafval gratis inleveren op drie zaterdagen

Grof tuinafval gratis inleveren op drie zaterdagen

RSS

De inwoners van de gemeente Zwartewaterland kunnen dit najaar op drie zaterdagen grof tuinafval gratis inleveren op verschillende locaties, waaronder bij firma Wolfshagen in Hasselt. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 5 oktober. Het is belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast willen we voorkomen dat grof tuinafval in het restafval terecht komt.

Data waarop u grof tuinafval kunt aanbieden

Dit najaar kunt op de volgende dagen uw grof tuinafval gratis aanbieden:

  • zaterdag 5 oktober
  • zaterdag 26 oktober
  • zaterdag 2 november

Inleverlocaties

U kunt uw grof tuinafval brengen bij de volgende locaties. Let op de openingstijden. Deze zijn verschillend voor beide brenglocaties.

  • Firma Wolfshagen, Wolfshagenweg 2A Hasselt: Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur
  • Milieubrengstation ROVA Zwolle, Rijnlandstraat 2, Zwolle: Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Neem uw legitimatiebewijs mee

De service is alleen voor particulieren en u moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Zwartewaterland.

Vervuilde lading niet gratis

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die u brengt. Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Hasselt 27 september 2019