Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Gemeente Zwartewaterland ontvangt Hasselter erfgoed retour 

Gemeente Zwartewaterland ontvangt Hasselter erfgoed retour 

RSS

De gemeente Zwartewaterland heeft onlangs een aantal oude voorwerpen teruggekregen uit het depot van het opgeheven Stedelijk Museum Zwolle. De toenmalige gemeente Hasselt heeft de voorwerpen meer dan een eeuw geleden in bruikleen gegeven aan het museum. Ze maken deel uit van de historische collectie van Hasselt. Sinds de herindeling is de gemeente Zwartewaterland de rechtmatige eigenaar.

Tot de teruggegeven voorwerpen behoren drie morgensterren en strijdknotsen met scherpe metalen punten. Die werden in de late Middeleeuwen gebruikt bij de stadsverdediging. Verder zijn een aantal handboeien en een voetboei teruggevonden. Daarmee werden overtreders van de wet vroeger in het gareel gehouden. Nog een bijzondere vondst zijn drie gietmallen voor armenpenningen, met het stadswapen van Hasselt erop. Deze loden penningen werden ooit uitgedeeld aan de arme inwoners van de stad. Ze konden hiermee brood of andere levensmiddelen kopen. Ze zijn een vroege voorloper van het sociale voorzieningenstelsel.  

HCO kreeg de taak om de collectie terug te geven aan de eigenaren

Eind 19de eeuw gaf de gemeente Hasselt deze voorwerpen in bruikleen aan het Geschiedkundig-Overijsselsch Museum. Dit is de voorloper van het Provinciale Museum Zwolle (POM) en het Stedelijk Museum Zwolle. Toen in 2017 de sluiting van het Stedelijk Museum bekend werd gemaakt, ging de collectie over naar het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Het HCO kreeg de taak om de collectie terug te geven aan de eigenaren. De collectie is enorm. Daarom is het een arbeidsintensief project, waar de medewerkers nog steeds druk mee zijn.  

Omdat de voorwerpen uit Hasselt zo lang geleden in bruikleen zijn gegeven, hebben ze geen inventarisnummer en zijn ze niet gefotografeerd. De depotmedewerkers moeten het vaak doen met een beknopte omschrijving. Dat maakt het zoeken er niet gemakkelijker op. Druppelsgewijs worden voorwerpen teruggevonden en overgedragen.

Wethouder Gerrit Knol (Erfgoed): “In 2018 kregen we al een zilveren bierkroes uit 1670 en een schaaltje met het stadswapen van Hasselt terug. Nu dus nog meer voorwerpen die de geschiedenis van Hasselt in beeld brengen. Het is bijzonder dat we deze voorwerpen na al die jaren weer kunnen toevoegen aan onze historische collectie.”

Tentoonstelling in Oude Stadhuis

De teruggeven voorwerpen worden eerst in het gemeentelijk depot bewaard. Het is de bedoeling om uiteindelijk de mooiste en interessantste voorwerpen op te nemen in een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Hasselt in het Oude Stadhuis.

Hasselt, 4 september 2019