Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Geen paasvuren in verband met risico's natuurbrand

Geen paasvuren in verband met risico's natuurbrand

RSS

Door aanhoudende droogte in de natuur is er op dit moment in Zwartewaterland een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand. Gezien de waarden van de meetstations, de droogte en de verwachte hogere temperaturen is besloten om vanaf 16 april 2019 over te gaan naar fase 2 ‘extra alert’. De geplande paasvuren in de gemeente Zwartewaterland op 21 en 22 april 2019 gaan daarom niet door. 

Meld brand snel bij 112 

Een natuurbrand kan zich in een droge periode zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden.De brandweer is daarom extra alert en roept natuurbeheerders, terreineigenaren en inwoners op een brand snel te melden via 112.

Meer informatie 

Meer informatie over fase 2 'extra alert' kunt u vinden op www.natuurbrandrisico.nl

Hasselt, 16 april 2019