Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Erika de Boer neemt afscheid van Adviesraad Sociaal Domein

Erika de Boer neemt afscheid van Adviesraad Sociaal Domein

RSS
Dit item is verlopen op 21-12-2018.

Erika de Boer heeft per 1 november 2018 afscheid genomen van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Zwartewaterland. Zij is ruim 3 jaar werkzaam geweest in de functie van voorzitter.

Adviesraad op de kaart gezet

Als voorzitter leidde zij de maandelijkse vergaderingen en vertegenwoordigde zij de adviesraad zowel richting de inwoners als de ambtelijke organisatie en portefeuillehouders.

"Erika was een bevlogen voorzitter die de adviesraad op de kaart heeft gezet en onder de aandacht bracht van de medewerkers en bestuur van de gemeente Zwartewaterland", aldus de Adviesraad. "Wij bedanken Erika voor haar inzet en inbreng in de afgelopen 3 jaar".

Verbinding tussen inwoners en gemeente

De Adviesraad legt de verbinding tussen inwoners en de gemeente rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld over zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen.

Contact met de adviesraad

Heeft u een onderwerp dat u graag aan de orde wilt stellen in de adviesraad? Dan kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris Steef van Dijk via secretariaat.asd@outlook.com.

Hasselt, 23 november 2018