Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Dit voorjaar drie zaterdagen gratis grof tuinafval inleveren

Dit voorjaar drie zaterdagen gratis grof tuinafval inleveren

RSS
Dit item is verlopen op 14-04-2019.

Inwoners van de gemeente Zwartewaterland kunnen dit voorjaar op drie zaterdagen grof tuinafval gratis inleveren. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

Data

  • Zaterdag 16 maart
  • Zaterdag 30 maart
  • Zaterdag 13 april

Inleverlocaties

  • Firma Wolfshagen - Wolfshagenweg 2A Hasselt - 's ochtends van 08.00 - 12.00 uur
  • Milieubrengstation ROVA Zwolle - Rijnlandstraat 2 Zwolle - 09.00 - 17.00 uur

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Meer informatie

Meer informatie over grof tuinafval is te vinden op www.zwartewaterland.nl/groftuinafval

Hasselt, 7 maart 2019