Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Bladkorven voor bladafval uit openbaar gebied

Bladkorven voor bladafval uit openbaar gebied

RSS
Dit item is verlopen op 22-12-2018.

In de afgelopen weken zijn op verschillende plaatsen in de gemeente bladkorven geplaatst. Deze korven zijn bedoeld voor het opruimen van bladafval afkomstig uit het openbaar gebied.

Alleen voor bladafval openbaar gebied

De bladkorven zijn niet bedoeld voor particulier (tuin)afval. Ook takken mogen niet in de bladkorf worden gegooid omdat dit problemen oplevert bij het legen van de korven. Wanneer er vaker dan één keer ander afval in een korf zit, verwijdert de gemeente de bladkorf en plaatst deze niet meer terug.

Particulier blad- en tuinafval

Blad- en tuinafval uit uw eigen tuin kunt u aanbieden in de GFT container. Heeft u veel blad- of tuinafval en past dit niet in de GFT container, dan moet u dit zelf afvoeren. Een aantal keren per jaar kan dit kosteloos bij de firma Wolfshagen en ROVA. De eerstvolgende datum is zaterdag 3 november. De data voor het gratis brengen van grof tuinafval staan ook op uw afvalkalender.

Hasselt, 30 oktober 2018

Bladkorven in Zwartewaterland