Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Bijzondere erkenning voor Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt

Bijzondere erkenning voor Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt

RSS

Provinciale Staten van Overijssel heeft het Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt aangewezen als Topwerklocatie. De provincie Overijssel en gemeente Zwartewaterland gaan samen met het bedrijfsleven in gesprek om concreet invulling te geven aan de Topwerklocatie tapijtcluster Genemuiden-Hasselt. Naast het Tapijtcluster zijn ook twee locaties in Zwolle en Deventer aangewezen als Topwerklocatie.

Om te zorgen dat Overijssel ook in de toekomst aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie voor (inter)nationale ondernemingen, kiest de provincie voor extra inzet op de (door)ontwikkeling van enkele Topwerklocaties. Topwerklocaties zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een (inter)nationaal en bovenregionaal verzorgingsgebied. Een verzorgingsgebied is het gebied waarbinnen de klanten of gebruikers wonen of gevestigd zijn. Topwerklocaties hebben een stimulerende functie voor de regionale economie. De provincie ondersteunt de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen in Overijssel.

Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt internationaal toonaangevend

De provincie Overijssel schrijft in haar advies dat de bedrijven in het tapijtcluster Genemuiden-Hasselt toonaangevende internationale ondernemingen zijn met een onderscheidend profiel. Het bijzondere is dat de gehele productieketen in het gebied aanwezig is en dat het tapijtcluster een eigen arbeidsethos heeft. De bedrijven dragen in belangrijke mate bij aan het verdienvermogen van de regio. Daarnaast kunnen zij zich ontwikkelen tot een innovatief circulair ecosysteem waarbij het hergebruiken van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd.

Burgemeester Eddy Bilder: “Wij zijn zeer content met deze status. Meer dan ¾ van de Nederlandse tapijtproductie vindt in het cluster Genemuiden-Hasselt plaats. We willen op een goede manier met ondernemers nadenken over hoe wij de kansen die dit biedt, op een optimale manier kunnen benutten. We grijpen dit dan ook met beide handen aan.”

Expertgroep onder indruk activiteiten

Een onafhankelijke expertgroep onder voorzitterschap van prof. dr. Jacques van Dinteren heeft verschillende bedrijfsterreinlocaties bezocht en een advies uitgebracht over welke terreinen de noemer Topwerklocatie verdienen. In het advies van de expertgroep staat dat zij onder de indruk is van het tapijtcluster in Genemuiden en Hasselt. Het betreft hier een unieke samenstelling van bedrijven in een sterke keten van activiteiten. Het is volgens de expertgroep een Topwerklocatie in de categorie bovenregionale bedrijventerreinen.

De voorzitter gaf aan dat de expertgroep zeer verrast was van hetgeen ze hebben gezien: “We hadden tot op dat moment niet echt in de gaten hoe bijzonder de situatie in de gemeente Zwartewaterland eigenlijk is.”

Hasselt, 7 februari 2018