Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Aanpassingen nutsvoorzieningen Nijverheidsstraat Genemuiden

Aanpassingen nutsvoorzieningen Nijverheidsstraat Genemuiden

RSS

Op 9 april 2018 start Siers met het aanpassen van de nutsvoorzieningen in kruisingen aan de Nijverheidsstraat in Genemuiden. Aansluitend aan deze werkzaamheden werkt Schagen Infra in opdracht van de gemeente Zwartewaterland alle kruisingen af in groen beton. Als het nodig is om een kruising af te sluiten, wordt een omleidingsroute ingesteld. De aannemer neemt met (aangrenzende) bedrijven contact op over de bereikbaarheid.

Onlangs is de Nijverheidstraat opgeleverd. Tijdens de werkzaamheden werd duidelijk dat in kruisingen aanpassingen aan de nutsvoorzieningen nodig zijn. Om een vertraging in het werk te voorkomen, is er voor gekozen de kruisingsvlakken tijdelijk te bestraten. Hierdoor kunnen deze aanpassingen op een later tijdstip worden uitgevoerd.

Hasselt, 22 maart 2018