Home > Inwoners > Monumenten

Monumenten

Monumenten herinneren ons aan het leven, wonen en werken van eerdere generaties. Ze zijn belangrijk voor de identiteit van onze woonplaats en ze spelen een bijzondere rol in de leefomgeving. Bij monumenten wordt vaak gedacht aan bijzondere en karakteristieke gebouwen. Maar ook bruggen, sluizen, begraafplaatsen en andere objecten kunnen een beschermd monument zijn. In Zwartewaterland maken we onderscheid tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Ook kunnen gebieden als een stadskern, dorp of buurtschap als ‘Beschermd Stadsgezicht’ op de monumentenlijst komen.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. De gemeente Zwartewaterland telt 96 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten hebben een cultuurhistorische, architectuurhistorische of stedenbouwkundige waarde op plaatselijk niveau. De bescherming van gemeentelijke monumenten is geregeld in de gemeentelijke monumentenverordening. Voor gemeentelijke monumenten geldt de leeftijdsgrens van vijftig jaar niet. De gemeente Zwartewaterland heeft momenteel 37 gemeentelijke monumenten (pdf). Wij zijn bezig met de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.

Beschermde stadsgezichten

Net als gebouwen en andersoortige objecten kunnen ook gebieden als een stadskern, dorp of buurtschap op de monumentenlijst komen. Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn bijzonder en zeer waardevol vanwege hun ontwikkelingsgeschiedenis die terug te vinden is in onder meer de stedenbouwkundige opzet, de bebouwing, de wegenstructuur en het groen. Door een gebied aan te wijzen als beschermd stads- of dorpsgezicht worden de cultuurhistorische waarden vooropgesteld bij nieuwe ontwikkelingen. In de gemeente Zwartewaterland is de binnenstad van Hasselt sinds 12 mei 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Informatie over monumenten

Meer informatie over monumenten kunt u vinden op de website www.monumenten.nl. Deze website geeft eigenaren van monumentale panden informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. 

Procedures en mogelijkheden

Ook vindt u hieronder informatie over regelgeving, financiële mogelijkheden en onderhoud van monumenten: