Home > Inwoners > Website > Gemeentearchief

Gemeentearchief

Archieven openbaar

In een democratie is het van belang dat de overheid aan de samenleving verantwoording kan afleggen. Met deze reden zijn archieven dan ook openbaar.
In 1995 is de Archiefwet van kracht geworden. Met deze wet wil de overheid de openbaarheid en het behoud van archieven garanderen.

Uitzonderingen op openbaarheid

De stukken in het archief zijn voor iedereen openbaar. Wet Openbaarheid van Bestuur maakt het mogelijk om hierop een uitzondering te maken voor die delen die privacy-gevoelig zijn, onevenredige bevoordeling of benadeling kunnen veroorzaken of die het belang van de Staat of zijn bondgenoten raken.

Gemeentearchief Zwartewaterland

Het gemeentelijk archief van Zwartewaterland is er voor iedereen die informatie nodig heeft over de geschiedenis van zijn woonhuis, bedrijf of buurt.

 • Informatie over het fotoarchief is verkrijgbaar via H. Dekker T 14 038.
 • Voor vragen over bouwtekeningen of mogelijkheden met betrekking tot verbouw en/of renovatie van uw woning, kunt u contact opnemen met de gemeente en vragen naar Bouw- en Woningtoezicht, T 14 038.

De oude archieven van Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland beschikt over een uniek oud archief. Het betreft de archieven van de voormalige gemeenten Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis.

Hasselt

Het oud archief van Hasselt is één van de belangrijkste archieven van Overijssel. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente dit archief laten restaureren. In het archief bevinden zich onder meer waardevolle charters en het middeleeuwse stadsboek van Hasselt.

Genemuiden

Het oud archief van Genemuiden is helaas door de grote brand in 1868 grotendeels verloren gegaan. Enkele stukken die elders waren opgeslagen, zijn gelukkig bewaard gebleven.

Zwartsluis

Een belangrijk onderdeel van het oud archief van Zwartsluis betreft de stukken van de Marke (1719-1774) en de Vesting Zwartsluis (1622-1811).

Oude archieven in HCO Zwolle

Sinds december 2007 bevinden de oude archieven van de voormalige gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis zich bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle. Het gaat om de volgende archiefdelen:

Hasselt archiefblok 1425 - 1988

Burgelijke stand

 • geboorteakten vanaf 1811 tot 1900
 • huwelijksakten/ GP* vanaf 1811 tot 1929
 • overlijdensakten vanaf 1811 tot 1950

Bevolkingsregister vanaf 1811 tot persoonskaartenklapper

Genemuiden archiefblok 1645 - 1990

Burgerlijke stand

 • geboorteakten vanaf 1868 tot 1900
 • huwelijksakten/GP * vanaf 1868 tot 1922
 • overlijdensakten vanaf 1868 tot 1951

Bevolkingsregister vanaf 1868 tot persoonskaartenklapper

Zwartsluis archiefblok 1622 - 1994

Burgerlijke stand

 • geboorteakten vanaf 1811 tot 1901
 • huwelijksakten/GP* vanaf 1811 tot 1931 (* Geregistreerd Partnerschap)
 • overlijdensakten vanaf 1811 tot 1951

Bevolkingsregister vanaf 1811 tot persoonskaartenklapper

Het HCO maakt op termijn alle inventarissen digitaal beschikbaar.

Contact HCO

Bezoekadres : Eikenstraat 20, Zwolle
HCO - Postbus 1510 - 8001 BM Zwolle
T 038 - 426 63 00