Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Zomerdijk - Zwartsluis (vastgesteld)

Zomerdijk - Zwartsluis (vastgesteld)

Zomerdijk Zwartsluis

Bestemmingsplan Zomerdijk heeft betrekking op het grootste deel van het gebied rond de Zomerdijk in Zwartsluis. Het betreft voornamelijk een actualisering van het bestemmingsplan, waarin de bestaande situatie wordt vastgelegd, met de uitzondering dat een paar nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. Het betreft de aanpassing van de geluidzone voor het bedrijventerrein Meppelerdiep, waarvoor gelijk met dit plan een apart bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, de toevoeging van woningen aan de Zomerdijk 26-30 en de mogelijkheid om overnachtingsmogelijkheden te creëren aan de Zomerdijk 90 C.

Het bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Dit heeft een aantal reacties opgeleverd. Het college heeft deze behandeld en verwerkt in het bestemmingsplan. In de Nota van Zienswijzen is terug te vinden hoe deze zienswijzen beoordeeld zijn. De raad heeft op 3 maart 2011 besloten om het bestemmingsplan vast te stellen, met inachtneming van een amendement. Hieronder zijn de bestanden te vinden zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld.