Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Genemuiden > Woonzorgvoorziening Adullam - Genemuiden (vastgesteld)

Woonzorgvoorziening Adullam - Genemuiden (vastgesteld)

De gemeente Zwartewaterland heeft een bestemmingsplan voorbereid voor de ontwikkeling van een woonzorgvoorziening in Genemuiden. De bouw van het complex is voorzien aan de Krommesteeg in Genemuiden. Tegelijk met het bestemmingsplan is de omgevingsvergunning voor de bouw van de woonzorgvoorziening voorbereid.

Beide stukken hebben vanaf 30 januari 2013 zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. De gemeenteraad heeft op 16 mei 2013 besloten het bestemmingsplan vast te stellen. Vervolgens heeft het college de omgevingsvergunning verleend. De stukken liggen zes weken ter inzage voor beroep vanaf 22 mei 2013. Meer informatie over het inzien van de stukken en het instellen van beroep kunt u vinden in de bekendmaking die u op deze site kunt downloaden.