Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Genemuiden > Tag West - Genemuiden (vastgesteld)

Tag West - Genemuiden (vastgesteld)

Er is een bestemmingsplan voorbereid voor het gebied ‘Tag West’, gelegen tussen de wijk ‘Tag Oost’ en de Tagdijk te Genemuiden. Het plan voorziet in een directe bouwtitel voor 230 woningen en een mogelijkheid om het plan te wijzigen voor de bouw van 240 extra woningen wanneer er voldoende behoefte aan nieuwe woningen is.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen, met ingang van 12 oktober 2011. Er zijn geen zienswijzen ingediend en geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Op 12 januari 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Met ingang van 1 februari 2012 ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage voor beroep. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn hieronder beschikbaar in PDF-vorm.