Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Genemuiden > Supermarkten Klaas Fuitestraat - Genemuiden (vastgesteld)

Supermarkten Klaas Fuitestraat - Genemuiden (vastgesteld)

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van twee supermarkten aan de Klaas Fuitestraat in Genemuiden mogelijk. De supermarkten worden gerealiseerd op het perceel dat direct ten zuidwesten van de kruising Oosterbrugstraat - Klaas Fuitestraat ligt. De huidige bestemming van dit perceel is 'bedrijvigheid' zodat deze herziening van het bestemmingsplan nodig is om de supermarkten juridisch mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken heeft vanaf 6 maart 2013 ter inzage gelegen voor zienswijzen. De gemeenteraad heeft op 16 mei 2013 besloten het bestemmingsplan vast te stellen. De stukken liggen zes weken ter inzage voor beroep vanaf 12 juni 2013. Meer informatie over het inzien van de stukken en het instellen van beroep kunt u vinden in de bekendmaking die u op deze site kunt downloaden.