Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Oud Zwartsluis - Zwartsluis (vastgesteld)

Oud Zwartsluis - Zwartsluis (vastgesteld)

Bestemmingsplan Oud Zwartsluis

Het bestemmingsplan ‘Oud Zwartsluis’ (digitaal identificatienummer: NL.IMRO.1896.BP0025-VS01) heeft betrekking op het oude centrum van Zwartsluis inclusief de Mastenmakersstraat, het Buitenkwartier en een deel van het gebied tussen Groot Lageland en de Stroombeek. De precieze grenzen van het plangebied zijn te vinden in de stukken die digitaal en analoog ter inzage liggen. De huidige bestemmingsplannen voor het gebied zijn grotendeels verouderd en een actualisering van het bestemmingsplan is nodig. Het betreft een zogenaamd conserverend bestemmingsplan waarin geen grootschalige ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt.

Bestemmingsplan ‘Oud Zwartsluis’ heeft zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. De in die periode ingediende zienswijze is door de gemeenteraad betrokken bij de afwegingen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Mede naar aanleiding hiervan is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld op 22 november 2012. Met ingang van 12 december 2012 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan. Op welke manier dit kan worden gedaan, is weergegeven in de publicatie, die hieronder is te downloaden. Ook de stukken zijn hieronder te downloaden en daarnaast in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.