Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Hasselt > Ontwerp bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B Zuid

Ontwerp bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B Zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor de ontwikkeling van de woonwijk Hasselt om de Weede fase 1B Zuid. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de bouw van circa 62 woningen in een mix van rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen.

Ontwerp bestemmingsplan inzien

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage van 20 februari tot en met 3 april 2019. Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via 14038.

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Hasselt tijdens openingstijden. Tevens zijn de stukken in te zien op deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0062-OW01. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Downloads