Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Genemuiden > Kerk Hersteld Hervormde Gemeente - Genemuiden (vastgesteld)

Kerk Hersteld Hervormde Gemeente - Genemuiden (vastgesteld)

Kerk Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente in Genemuiden mogelijk te maken. De geplande locatie voor de kerk ligt tussen de woningen aan de Ratelaar, de Koppel en de Greentedijk. Voor de totstandkoming van dit plan zijn verschillende informatieavonden voor omwonenden gehouden en is overleg gevoerd met diverse overheidsdiensten.

Vanaf 3 februari 2011 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. In de nota van zienswijzen zijn deze beoordeeld en van een reactie voorzien door het college. Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan vast te stellen en de zienswijzen te beantwoorden conform de zienswijzennota. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder in te zien en is in interactieve vorm beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 19 mei 2011 ligt het plan gedurende zes weken ter inzage voor beroep. In onderstaande bekendmaking is meer informatie daarover te vinden.