Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Genemuiden > Greenteweg 7- Genemuiden

Greenteweg 7- Genemuiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor de locatie Greenteweg 7 te Genemuiden. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische mogelijkheid een tweede bedrijfswoning te realiseren.

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage van 17 juli tot en met 27 augustus 2019. Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via 14038.

U kunt de stukken onderaan deze pagina downloaden. De stukken liggen ook ter inzage in de omschreven periode in het gemeentehuis te Hasselt tijdens openingstijden. Tevens zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0058-OW01. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Downloads