Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Geluidzone Scheepswerf Poppen - Zwartsluis (vastgesteld)

Geluidzone Scheepswerf Poppen - Zwartsluis (vastgesteld)

Bestemmingsplan “Partiële herziening geluidzone Zwartsluis Scheepswerf Poppen”

De gemeente heeft een bestemmingsplan opgesteld om de geluidzone van bedrijventerrein Meppelerdiep uit te breiden. Hiermee wordt een nieuwe milieuvergunning voor Scheepswerf Poppen mogelijk. Een aantal woningen aan de Zomerdijk en in de wijk de Nieuwe Sluis krijgt te maken met een verhoogde geluidbelasting op de gevel. Voor deze woningen is een hogere waardebesluit volgens de Wet geluidhinder genomen.

In de raadsvergadering van 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Vanaf 4 april 2012 ligt het plan zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Hoe en door wie beroep kan worden ingesteld, is te lezen in de bekendmakingtekst.

De betreffende stukken zijn hieronder te downloaden. Bijlage VI "stukken t.b.v. vergunning Wet milieubeheer" is te groot om hier te plaatsen. Deze bijlage is wel terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.