Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > De Eilanden - Zwartsluis (vastgesteld)

De Eilanden - Zwartsluis (vastgesteld)

Bestemmingsplan Zwartsluis – De Eilanden

Voor het gebied ‘De Eilanden’ te Zwartsluis is een bestemmingsplan voorbereid. Het betreft de panden aan de Mastenmakersstraat 15, 17 en 19 en de daarachter gelegen groengebieden. Met het bestemmingsplan wordt onder andere beoogd om de eilanden een recreatieve bestemming te geven en bebouwing ten dienste hiervan mogelijk te maken. De panden aan de Mastenmakersstraat krijgen een gemengde bestemming zodat diverse soorten functies mogelijk zijn, bijvoorbeeld: zorgfuncties, toeristische functies, wonen of een kantoorfunctie.

Vanaf 21 september 2011 heeft het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het bestemmingsplan wordt aangeboden aan de gemeenteraad om vast te stellen. Een pdf-versie van het bestemmingsplan is hieronder te downloaden.