Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Gemeentebreed > Bedrijventerreinen, leidraad 'Hoger Bouwen met Hogere Kwaliteit'

Bedrijventerreinen, leidraad 'Hoger Bouwen met Hogere Kwaliteit'

Afwijkingsbevoegdheid bestemmingsplan

In het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Zwartewaterland” staat dat bedrijfsgebouwen maximaal 16 meter hoog mogen zijn. Het kan echter voorkomen dat een hoger gebouw wenselijk is. Het bestemmingsplan biedt een aantal afwijkingsbevoegdheden, waaronder de afwijkingsbevoegdheid om gebouwen hoger dan 16 meter toe te staan. Hieraan zijn een aantal randvoorwaarden verbonden, die zich richten zich op het effect van hoger bouwen op de kwaliteit van het straatbeeld.

Leidraad biedt handvatten

Dit heeft geleid tot de totstandkoming van de leidraad “Hoger bouwen met hogere kwaliteit” als verlengstuk van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De leidraad “Hoger bouwen met hogere kwaliteit” is ontwikkeld om enerzijds een initiatiefnemer handvatten te bieden hoe aan deze randvoorwaarden kan worden voldaan. Anderzijds biedt de leidraad ondersteuning bij de ambtelijke toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand.

Leidraad Hoger bouwen met Hogere kwaliteit

Downloads en verwijzingen