Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Gemeentebreed > Bedrijventerreinen, beheersverordening

Bedrijventerreinen, beheersverordening

Bekendmaking vaststelling beheersverordening Bedrijventerreinen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat de gemeenteraad op 6 juni 2013 heeft besloten de beheersverordening Bedrijventerreinen ongewijzigd vast te stellen.

Doel

De beheersverordening is bedoeld om het planologisch-juridisch kader voor de bedrijventerreinen in Genemuiden, het bedrijvenpark in Hasselt en een aantal restgebieden in Zwartewaterland te actualiseren. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat dit in ieder geval elke tien jaar moet gebeuren. Met de beheersverordening wordt de bestaande situatie vastgelegd. Onder de bestaande situatie worden ook de ruimtelijke mogelijkheden begrepen die de oude bestemmingsplannen boden.

Inzage

De beheersverordening treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. De documenten kunnen worden ingezien in het gemeentehuis in Hasselt, Telvorenstraat 2. Het gemeentehuis is op werkdagen van 8:30 tot 12:30 geopend. ’s Middags kunt u hier op afspraak terecht. Ook is de beheersverordening in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van de beheersverordening Bedrijventerreinen is: NL.IMRO.1896.BV0002-VS01.