Home > Inwoners > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Gaat u bouwen, verbouwen of een huis kopen? Dan kan het handig zijn om het bestemmingsplan in te zien.

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staat hoe een gebied in Zwartewaterland gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, industrie of landbouw. En wat erop gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld woonhuizen of bedrijven. Het bestemmingsplan bestaat uit:

  • Een kaart
  • Regels voor gebruik en bebouwing
  • Uitleg over wat wel en niet mag

Bestemmingsplan inzien?

Dat kan op het gemeentehuis in Hasselt aan de Telvorenstraat 2. U kunt de bestemmingsplannen ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of hieronder. 

Bekendmakingen nieuwe bestemmingplannen