Home > Inwoners > Bekendmakingen > Stookvergunning > Verleende ontheffing stookverbod tegenover Westeinde 39 te Zwartsluis

Verleende ontheffing stookverbod tegenover Westeinde 39 te Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Zwartsluis
Publicatiedatum: 12-06-2019
Soort bekendmaking: stookvergunning

4 juni 2019

  • de heer van H.J.F. van Hasselt op het perceel tegenover Westeinde 39 te Zwartsluis, kadastraal bekend ZSS D 4572

Ter inzage
De ontheffing en andere ter zake zijnde stukken liggen in het gemeentehuis in Hasselt ter inzage vanaf 12 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen genoemde periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.