Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Zwolsesteeg 4, 8281 RE te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Zwolsesteeg 4, 8281 RE te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281RE4
Publicatiedatum: 06-11-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 31-10-2019

Zwolsesteeg 4, 8281 RE te Genemuiden: voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.