Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Zomerdijk 25, 8064 XA te Zwartsluis

Verleende omgevingsvergunning Zomerdijk 25, 8064 XA te Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8064XA25
Publicatiedatum: 07-08-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 29-07-2019

Zomerdijk 25, 8064 XA te Zwartsluis: voor het bouwen van een schuur

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.