Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Westerkaai 72, 8281 BH te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Westerkaai 72, 8281 BH te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281BH72
Publicatiedatum: 20-11-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 12-11-2019

Westerkaai 72, 8281 BH te Genemuiden: voor het verhogen van de kap van de woning

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.