Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning van Brandenburgstraat 3, 8061 CM te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning van Brandenburgstraat 3, 8061 CM te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061CM3
Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 12-06-2019

van Brandenburgstraat 3, 8061 CM te Hasselt: voor het plaatsen van een zadeldak op de garage

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.