Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Nieuwe Wetering 6, 8294 PC en Nieuwe Wetering 15, 8294 PD te Mastenbroek

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Nieuwe Wetering 6, 8294 PC en Nieuwe Wetering 15, 8294 PD te Mastenbroek

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8294PC6, 8294PD15
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

Nieuwe Wetering 6, 8294 PC en Nieuwe Wetering 15, 8294 PD te Mastenbroek: voor het verlengen van een ligboxenstal en het bouwen van silo's (voeropslag)

De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 25 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (op afspraak).
Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.