Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Ter Wee/Vaartweg/Zandvoortweg te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Ter Wee/Vaartweg/Zandvoortweg te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 28-08-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 19-08-2019

Ter Wee/Vaartweg/Zandvoortweg te Hasselt: voor het verleggen van de aansluiting van Ter Wee op de Vaartweg

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.