Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning tegenover Wolfshagenweg 2, 8061 RH te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning tegenover Wolfshagenweg 2, 8061 RH te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061RH2
Publicatiedatum: 04-12-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 27-11-2019

tegenover Wolfshagenweg 2, 8061 RH te Hasselt: voor het realiseren van een uitweg ten behoeve van een agrarisch perceel

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.