Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Slangenweg 5, 8281 PK te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Slangenweg 5, 8281 PK te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281PK5
Publicatiedatum: 27-11-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 18-11-2019

Slangenweg 5, 8281 PK te Genemuiden: voor het bouwen van een werktuigenberging

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.