Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Sisalstraat 70-2, 8281 JK te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Sisalstraat 70-2, 8281 JK te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281JK70
Publicatiedatum: 26-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 20-06-2019

Sisalstraat 70-2, 8281 JK te Genemuiden: voor het wijzigen van de gevel door het plaatsen van twee gevelkozijnen

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.