Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Simondsstraat 30, 8281 CG te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Simondsstraat 30, 8281 CG te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281CG30
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 16-07-2019

Simondsstraat 30, 8281 CG te Genemuiden: voor het plaatsen van een dakopbouw op de garage

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.