Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Schering 31/33, 8281 JW te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Schering 31/33, 8281 JW te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281JW31, 8281JW33
Publicatiedatum: 20-11-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 11-11-2019

Schering 31/33, 8281 JW te Genemuiden: voor het uitbreiden van het pand

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.