Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Prinses Julianastraat 18, 8281 CL te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Prinses Julianastraat 18, 8281 CL te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281CL18
Publicatiedatum: 02-10-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 23-09-2019

Prinses Julianastraat 18, 8281 CL te Genemuiden: voor het verbouwen van het Hervormd Wijkgebouw tot Het Wijkwieghuis

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.