Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Prins Clausstraat 48, 8281 DD te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Prins Clausstraat 48, 8281 DD te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281DD48
Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 31-07-2019

Prins Clausstraat 48, 8281 DD te Genemuiden: voor het plaatsen van twee dakkapellen

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.