Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Oude Wetering 140, 8294 PB te Mastenbroek

Verleende omgevingsvergunning Oude Wetering 140, 8294 PB te Mastenbroek

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8294PB140
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 17-07-2019

Oude Wetering 140, 8294 PB te Mastenbroek: voor het wijzigen van drie raamkozijnen in de voorgevel van een bijgebouw

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.