Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Oude Wetering 124a, 8294 PA te Mastenbroek

Verleende omgevingsvergunning Oude Wetering 124a, 8294 PA te Mastenbroek

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8294PA124a
Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 30-07-2019

Oude Wetering 124a, 8294 PA te Mastenbroek: voor het bouwen van een stal met werkruimte

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.