Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Oppen Swolle 25, 8064 PZ te Zwartsluis

Verleende omgevingsvergunning Oppen Swolle 25, 8064 PZ te Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8064PZ25
Publicatiedatum: 16-10-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 07-10-2019

Oppen Swolle 25, 8064 PZ  te Zwartsluis: voor het tijdelijk realiseren van een minicamping voor de duur van 5 jaar

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.