Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning naast Jan van Arkelstraat 11, 8281 AA te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning naast Jan van Arkelstraat 11, 8281 AA te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281AA11
Publicatiedatum: 04-09-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 26-08-2019

naast Jan van Arkelstraat 11, 8281 AA te Genemuiden: voor het kappen van een Acacia (met herplantplicht)

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.