Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Kokosstraat 18, 8281 JC te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Kokosstraat 18, 8281 JC te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281JC18
Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 05-08-2019

Kokosstraat 18, 8281 JC te Genemuiden: voor het realiseren van een nieuwe laadstraat/silo

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.