Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Koekoeksberg 56, 8281 HK te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Koekoeksberg 56, 8281 HK te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281HK56
Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 21-06-2019

Koekoeksberg 56, 8281 HK te Genemuiden: voor het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.