Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 25, 8281 DJ te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 25, 8281 DJ te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281DJ25
Publicatiedatum: 30-10-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 17-10-2019

Karel Doormanstraat 25, 8281 DJ te Genemuiden: voor het plaatsen van een schutting

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.