Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Kamperzeedijk 56, 8281 PH te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Kamperzeedijk 56, 8281 PH te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281PH56
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 18-07-2019

Kamperzeedijk 56, 8281 PH te Genemuiden: voor het kappen van twee eiken, staande op het achtererf (met herplantplicht)

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.