Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Kaai te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Kaai te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 13-08-2019

Kaai te Hasselt: voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van de inrichting van de omgeving Veerpoort

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.