Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis

Verleende omgevingsvergunning Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8064BB4
Publicatiedatum: 04-12-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 26-11-2019

Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis: voor het renoveren en uitbreiden van de woning en het veranderen van de kap op de garage (betreft gewijzigd besluit)

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.