Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061RC21
Publicatiedatum: 04-12-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 21-11-2019

Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt: voor het milieuneutraal veranderen van een wegenbouwbedrijf (betreft vergunning milieu: op afspraak in te zien)

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.